Hướng Dẫn Sử Dụng EEzZ Salon
 • Khỗi động trình duyệt (Firefox, Google Chrome,...), nhập: www.eezzsalon.vn.
 • Màn hình chính xuất hiện: Màn hình chính
 • Nhấp Đăng nhập nếu đã có tài khoản trước đó.

  - Nhập thông tin yêu cầu, chọn ô Giữ trạng thái đăng nhập nếu muốn và cuối cùng nhấp chuột vào nút Đăng nhập để bắt đầu sử dụng.

 • Để đăng ký tài khoản mới: Nhấp chuột vào Đăng Ký, màn hình sẽ xuất hiện:

  - Khi nhập thông tin xong, bấm chuột vào Tôi không phải là người máy và bấm Đăng Ký

 • Sau khi đăng ký xong, màn hình Kích hoạt tài khoản hiện ra:

  - Bạn nhập Tên đăng nhập, Số điện thoại và Mã kích hoạt (được gởi qua tin nhắn điện thoại). Nhập mã và nhấp chuột vào nút Kích hoạt.

 • Sau khi kích hoạt thành công, bạn có thể sử dụng thử EEzZ Salon hoặc mua thiết bị sử dụng.

 • Muốn sử dụng quản lý Salon, nhấp chuột vào EEzZ Salon sẽ xuất hiện màn hình sau:

  Thông tin nhân viên

  - Bạn chọn: Cách tính lương

  Cách tính lương

  - Chọn cách trả lương và nhấp Lưu

 • Khi chọn cách tính lương chỗ nhân viên, bạn có thể chọn 1 trong 3 cách sau:
  • Chỉ tính lương cứng
  • Chỉ tính hoa hồng
  • Tính cả lương cứng và hoa hồng
  Chú ý khách hàng có thể chọn lựa hoa hồng theo 2 cách khác nhau:
  • Tính hoa hồng trên % của tất cả dịch vụ.
  • Tính hoa hồng trên % của từng dịch vụ khách nhau. Cách tính lương

   Sau đó để cài đặt mức hoa hồng chỗ từng nhân viên khác nhau khách hàng nhấp vào ký hiệu 3 chấm bên phải phần thống tin nhân viên và nhấp vào Sửa.

   Thông tin nhân viên

   Sau đó khách hàng vào mục sửa thống tin nhân viên kéo xuống phần hoa hồng và định mức hoa hồng phù hợp theo % chỗ tất cả các dịch vụ

   Sửa thông tin nhân viên

   Hoặc nếu khách hàng muốn tính hoa hồng chỗ nhân viên theo từng dịch vụ khách nhau thì chọn ô hoa hồng khác nhau trên từng dịch vụ và điền mức hoa hồng quy định vào phía phải theo từng dịch vụ

   Sửa thông tin nhân viên
  • Tính hoa hồng theo số tiền cố định (có thể quy định cùng một mức tiền hoa hồng cố định trên tất cả các dịch vụ hoặc trên mỗi dịch vụ khác nhau). Các bước tương tự như tính hoa hồng theo % nhưng thay vào đó khách hàng điền mức hoa hồng bằng số tiền quy định vào.
 • Sau khi chọn cách trả lương xong: Thông tin nhân viên

  - Bạn bấm chuột vào + Thêm mới để thêm nhân viên; nhập thống tin nhân viên, Các mục bắt buộc nhập (hỗ, Tên, Số CMND, Số điện thoại) .

  Thông tin nhân viên

  Ví dụ: Thông tin nhân viên

 • Sau đó nhấp chuột vào nút Xong. Quản lý dang mục dịch vụ

  - Bạn nhấp chuột vào Thêm mới và Danh mục dịch vụ

  Thêm dịch vụ

  - Nhấp nút Xong, màn hình thêm mới dịch vụ xuất hiện:

  Thêm dịch vụ

  - Bạn nhập thống tin dịch vụ chọn danh mục chỗ dịch vụ đó. Nhấp Xong màn hình bán hàng xuất hiện:

  Bán hàng
  • Các thao tác để tạo một hóa đơn
   Bước 1 : Nhấp chuột vào dấu +
   Bước 2: chọn các dịch vụ mà khách yêu cầu.
   Bước 3: chọn nhân viên thực hiện dịch vụ.
   Bước 4: chọn khách hàng vãng lai hoặc khách hàng cũ đã có trong danh sách, có thể thêm mới khách hàng tại màn hình này.
   Bước 5: Các chức năng thêm:
         Tiền Tips: Chỗ tất cả nhân viên hoặc cá nhân từng nhân viên.
         Nút trượt: Giảm giá hoặc phụ thu (nhập số tiền cụ thể hoặc %).
         Ghi chú: Chỉ ghi chú chỗ khách hàng đã thêm vào danh sách (không dùng chỗ khách vãng lai).
   Bước 6: Nếu muốn lưu hóa đơn thì nhấp vào lưu tạm.
   Khi khách sử dụng xong, muốn in hoặc hoàn tất hóa đơn nhấp vào Thanh Toán (hóa đơn tự lưu).
   Thông tin hóa đơn
  • Quản lý hóa đơn: Để xem lại các hóa đơn đã lưu, có thể in lại hoặc xóa hẳn.
   Thông tin hóa đơn
  • Cài đặt

   Thông tin hóa đơn

   Nhấp chuột vào Cài đặt xuất hiện Menu:
   Tài khoản: Có thể thay đổi hình ảnh, mật khẩu, địa chỉ,...
   Đăng xuất: Đăng xuất khỏi tài khoản
   Lịch hẹn: Xem, thêm lịch hẹn với khách hàng
   Thiết lập ứng dụng:
         Nhật ký hoạt động : xem lại tất cả các thao tác đã thực hiện: tạo dịch vụ, hóa đơn ,…thông tin hóa đơn : Nội dung thống tin chủ tiệm muốn in ở cuối hóa đơn

  • Danh sách khách hàng: xem, tìm kiếm, sửa, khóa khách hàng
   Danh sách khách hàng
  • Thống kê
   Thống kê

   Doanh thu dịch vụ

   Doang thu dịch vụ

   Dịch vụ sử dụng

   Dịch vụ sử dụng

   Thống kê lương tháng hoa hồng , tour nhân viên…

   Thống kê lương tháng hoa hồng , tour nhân viên… Thống kê lương tháng hoa hồng , tour nhân viên…

   Thống kê mật độ khách hàng

   Thống kê mật độ khách hàng
  • Dịch vụ
   • Danh sách danh mục: Thêm mới, tìm kiếm, xem, sửa, xóa Danh sách danh mục: Thêm mới, tìm kiếm, xem, sửa, xóa
   • Danh sách dịch vụ: Thêm mới, tìm kiếm, xem, sửa, xóa Danh sách dịch vụ: Thêm mới, tìm kiếm, xem, sửa, xóa
  • Nhân viên
   • Danh sách nhân viên: Thêm mới, tìm kiếm, xem, sửa, xóa
   • Cách tính lương: Thêm mới, tìm kiếm, xem, sửa, xóa
   • Thông tin nhân viên
 • Ở ngoài giao diện chính của EEzZ Salon chọn Thiết bị hoặc khi kích hoạt thành công, xuất hiện trang thiết bị: Ở ngoài giao diện chính của EEzZ Salon chọn Thiết bị hoặc khi kích hoạt thành công, xuất hiện trang thiết bị
 • Khi chọn mua sản phẩm bất kỳ sẽ hiện ra màn hình sau: Khi chọn mua sản phẩm bất kỳ sẽ hiện ra màn hình sau
 • Sau khi nhấp chọn mua, chọn Tiếp tục mua hàng hoặc Tiến hành thanh toán. Sau khi nhấp chọn mua, chọn Tiếp tục mua hàng hoặc Tiến hành thanh toán.
 • Nếu chọn Tiến hành thanh toán:

  - Bạn nhập thông tin người nhận hàng và bấm Tiếp tục

  Thông tin người nhận hàng
 • Nhấp chuột vào nút hoàn tất đơn hàng để kết thúc việc mua hàng. Nhấp chuột vào nút hoàn tất đơn hàng để kết thúc việc mua hàng.
 • Chọn Tiếp tục mua hàng nếu muốn hoặc vào Quản lý – Đơn hàng của tôi để kiểm tra tình trạng đơn hàng. Chọn Tiếp tục mua hàng nếu muốn hoặc vào Quản lý – Đơn hàng của tôi để kiểm tra tình trạng đơn hàng.
 • EEzZ salon sẽ gọi điện chỗ bạn để xác nhận đơn hàng.
 • Thông tin hỗ trợ

  Tel: (083) 811-4457
  Email: hotro@syslytic.vn

 • KHÁI NIỆM VỀ TEAMVIEWER

  Phần mềm điều khiển máy tính từ xa TeamViewer chỗ phép người dùng có thể sử dụng máy tính ở nhà thống qua một máy tính khác.
  Nói đơn giản thì phương pháp này chỗ người dùng có thể điều khiển một máy tính từ xa bằng cách sử dụng một thiết bị kết nối thống qua mạng Internet hoặc mạng khác.
  - TeamViewer còn chỗ phép cài đặt một phần mềm, ứng dụng vào một máy tính từ xa.
  - TeamViewer hỗ trợ người dùng có thể quản lý các tập tin, chuyển dữ liệu từ máy địa phương để các máy tính từ xa.

 • HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TEAMVIEWER TRÊN MÁY TÍNH

  Bước 1: Tải phần mềm TeamViewer về máy tính của bạn ( TeamViewer 12 ) theo link sau: https://www.teamviewer.com/vi/

  Bước 2: Cài chương trình. Nhấn chuột vào chọn Cài chương trình. Nhấn chuột vào chọn

  Bước 3: Cửa sổ mới hiện ra, chọn vào các mục như hình dưới, Sau đó nhấp chuột vào Accept – Finish Cửa sổ mới hiện ra, chọn vào các mục như hình dưới, Sau đó nhấp chuột vào Accept – Finish

  Bước 4: Sau khi chọn xong chương trình sẽ tự động cài đặt vào máy
  Sau khi chọn xong chương trình sẽ tự động cài đặt vào máy

  Chờ một lúc chương trình cài xong vào máy là có thể sử dụng

 • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TEAMVIEWER KẾT NỐI MÁI TÍNH TỪ XA

  Bước 1: Mở chương trình vừa cài đặt lên

  Bước 2: Giao diện chính chương trình

  - Your ID: TeamViewer cấp gồm 9 chữ số chỗ mỗi máy và không đổi.
  - Password: Gồm 4 chữ số, mỗi lần kích hoạt mở chương trình sẽ thay đổi.

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TEAMVIEWER KẾT NỐI MÁI TÍNH TỪ XA

  Bước 3: Nếu Salon muốn EEzZ hỗ trợ kỹ thuật thì hãy gửi 2 thống số ( ID, Passwword) chỗ EezZ. Sau đó chỉ cần đợi các chuyên viên kỹ thuật thao tác kết nối và giải quyết những vấn đề trên máy tính mà Salon đang gặp sự cố

  Trên đây là những tính năng cơ bản mà Salon có thể sử dụng trên Teamviewer, ngoài ra còn nhiều chức năng nhỏ tùy thuộc vào nhu cầu của khách mà đội ngũ kỹ thuật sẽ hỗ trợ chi tiết hơn.

Bước 1: Quan sát góc phải màn hình phần “Let’s talk”, nhấp chuột vào Trực tuyến

Quan sát góc phải màn hình phần “Let’s talk”, nhấp chuột vào Trực tuyến

Bước 2: Nhập đầy đủ thống tin đăng nhập để được hỗ trợ (Tên, Số điện thoại)

Nhập đầy đủ thống tin đăng nhập để được hỗ trợ (Tên, Số điện thoại)

Bước 3: Thông tin đăng nhập của người dùng đã được tạo, chỉ cần tiến hành “Trò chuyện” cùng EEzZ là quý khách đã có thể trao đổi trực tuyến với nhân viên chăm sóc khách hàng của EEzZ.

Thông tin đăng nhập của người dùng đã được tạo, chỉ cần tiến hành “Trò chuyện” cùng EEzZ